Nakoni
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ontstond het eerste Nederlandse leerplan voor Jiu Jitsu. Deze leergang werd opgezet door de leraren Jaap Nauwelaerts d’Agé, Gé Koning en Bob van Nieuwenhuizen (dus niet zijn veelal foutief vermeldde broer Maurice). De beginletters van hun achternamen vormen samen de naam van het systeem; het ‘Nakoni’ systeem, ook wel ‘Kersenbloesem’ systeem genoemd. Het leerplan was decennia lang toonaangevend voor het Nederlandse Jiu Jitsu en groepeerde een 200 tal technieken, gevecht- en oefenvormen op praktische en logische wijze, in vijf leerling graden en één Meestergraad. Daarboven stond dan nog de Meester-leraar graad voor de professionele leraren, die alleen door benoeming verkregen kon worden.

Nakoni-ni
Een aantal leraren bleef zich in de jaren ’80 aangetrokken voelen tot de traditionele Jiu Jitsu vormen. Eén van die leraren was Bob van Nieuwenhuizen van ‘de Sportacademie’ te Den Haag. Hij was weliswaar gek op Judo als wedstrijdsport, maar even gek op ‘zijn’ Nakoni Jiu Jitsu als compromisloos gevechtssysteem. Wel voelde hij dat het systeem aanpassing nodig had. Door de brede introductie van (nieuwe) Japanse en andere Aziatische gevechtssporten veranderde het straatbeeld en daarmee het potentiële vijandbeeld. Het was niet langer een getrainde bokser of worstelaar die tegenover je kon komen te staan, de kans dat je een karateka tegenover je kreeg was inmiddels heel wat groter geworden. Een zelfverdedigingssysteem moet op deze ontwikkelingen antwoord bieden, wil het zijn operationele waarde behouden. In de dagelijkse lespraktijk binnen de Sportacademie was daarom eind jaren ‘70 het bestaande Nakoni systeem al verder uitgebreid met vele tientallen nieuwe technieken.

In 1979 riep Shihan Bob van Nieuwenhuizen de aan zijn school verbonden Jiu Jitsu meesters Steve van Nieuwenhuizen, Joop van der Burg en Gerard Stijf bij zich en gaf aan dat het tijd werd om het bestaande leerplan eens kritisch tegen het licht te houden. Alle technieken moesten geëvalueerd worden op wenselijkheid en plaats binnen het leerplan. Daarnaast was het onvermijdelijk dat er nog een verdere uitbreiding en aanpassing van technieken, gevecht- en oefenvormen zou moeten plaatsvinden.

Verdere verzwaring van de bestaande graden was daarbij geen optie, die waren al erg uitgebreid ten opzichte van andere, gelijksoortige gevechtssystemen. Het bestaande systeem met zes graden en de Meester-leraar graad voldeed niet langer, het was tijd geworden om het Kyu/Dan graden systeem binnen de leergang te introduceren.

Dit alles vroeg om een nieuw leerplan met nieuwe graduaties en zorgvuldig afgewogen positionering van kennis en vaardigheden over de graden verspreid. Waar mogelijk zou de kern van het oude systeem zo veel mogelijk behouden blijven. Onder de inspirerende leiding van Shihan Bob van Nieuwenhuizen ging de commissie aan het werk en er werd een hernieuwd Nakoni systeem Jiu Jitsu gebouwd; het ‘Nakoni-ni’ systeem.

Om verwarring met het bestaande en nog steeds beoefende Nakoni systeem te voorkomen werd recentelijk ‘- ni’ aan de naam toegevoegd, waarmee het ‘Nakoni-ni’ zijn plaats heeft ingenomen binnen de Nederlandse Krijgskunsten. U mag het toegevoegde ‘ni’ vertalen als het Japanse woord voor ‘twee’ maar u mag er ook een uitbreiding van het acroniem in vermoeden.

De afronding van de Dan graden mocht Bob van Nieuwenhuizen door zijn overlijden helaas niet meer mee maken, die taak is onder leiding van zijn zoon en opvolger Steve tot een goed einde gebracht. Hij is de huidige Hoofdmeester van het Nakoni-ni en daarmee van de Nakoni-ryu.

Het leerplan Nakoni-ni bevat nu ruim 500 technieken, gevecht- en oefenvormen verspreid over 5 leerling- en 4 meester graden. Saillant is dat ook zeer oude traditionele Jiu Jitsu en Yawara technieken vanaf de tweede Dan als leerstof aangeboden worden.

Het oude Nakoni systeem wordt nog steeds in ere gehouden door vele leerlingen en Gerard Stijf; de Meester-leraar die het langst verbonden is aan de Ryu en als Hoofdmeester deze traditie voortzet.

Traditie, respect voor elkaar, pragmatisme, doeltreffendheid en kwaliteit zijn de sleutelwoorden van de ‘Nakoni-Ryu’ die binnen de Sportacademie te Den Haag sinds 1950 aan ruim tienduizend leerlingen een weg heeft geboden binnen het Jiu Jitsu.

(Bron: auteur:GS)


Krijgskunsten & vechtsporten bij de Sportacademie Van Nieuwenhuizen: