Gyakute-do is een zelfverdedigingssysteem dat is gespecialiseerd in “Gyakute Waza”;  pols/armbeweging vergrendelingstechnieken. Het systeem maakt gebruik van een gewrichtsvergrendeling op de pols/arm, van nature een van de zwakke verbindingen in het menselijk lichaam. Met deze technieken kan men aanvallers op een effectieve manier beheersen, sturen of werpen met een minimale inzet van kracht. Als de vergrendelingstechniek wordt doorgezet dan heeft de aanvaller geen andere keuze dan zichzelf te werpen; dit is de enige manier om te ontsnappen aan de sterke pijn of anders aan het breken van het bot.

Gyakute-do technieken zijn niet zo verfijnd en niet zo mooi als gerelateerde Jiu Jitsu en Aikido technieken zoals bijvoorbeeld de “Kote Gaeshi”. De Gyakute-do technieken zijn nog steeds wild en dragen de essentie van het vechtsysteem van de oude époque, de rauwe technieken uit een ver verleden.

Afkomst en overlevering. De technieken zijn afkomstig van de klassieke Asayama Ichiden-ryu (school) voor Jujutsu en de moderne Hakko-ryu (school), een branche van de fameuze Daito-ryu met zijn Aiki-Jujutsu. De kunst werd de moderne tijd ingeleid (70er jaren) door Tadashi Chushudo Tanaka Soushi (hoofdinstructeur), toen hij overleed in 1993 was er geen officiële opvolger benoemd in Japan waardoor de kunst verloren dreigde te gaan.

Een van zijn getalenteerde leerlingen, Makoto Kurabe Sensei, gaf al sinds 1989 les in het system in Europa en na het overlijden van zijn leraar voegde hij zijn persoonlijke research op het gebied van Aiki-Jujutsu toe aan het bestaande curriculum. Kurabe Soushi besloot het samenstel formeel de naam Aiki-Jujutsu Gyakute-do te geven. Het hoofdkwartier van de organisatie is gevestigd in  Kashiwa City, Chiba Prefecture, Japan.

In 2015 werd Steve van Nieuwenhuizen Sensei door Kurabe Soushi benoemd tot zijn opvolger (Soushi-dai) een volstrekt unieke gebeurtenis voor een niet-Japanner en een ongelooflijke eer voor deze Europeaan.

Aiki-Jujutsu is een uit Japan afkomstige krijgskunst, waarvan de basis al meer dan 1000 jaar geleden is gelegd. Het is een kunst die gebruik maakt van worpen en klemmen die afkomstig zijn uit oude Jujutsu stijlen en in mindere mate van worpen en technieken afkomstig uit het Kenjutsu (zwaard technieken). Aiki-Jujutsu legt grote nadruk op de dynamiek van beweging. Het systeem is gebaseerd op het principe van harmonie en niet weerstand bieden aan de kracht van de tegenstander; “geef mee om te overwinnen”.

Samenstelling en vergelijk. Het Aiki-Jujutsu Gyakute-do kent alle facetten om als zelfstandig systeem volwaardig te kunnen functioneren: Ju-ho (zachte techniek); 1. Nuki (loslaten); 2. Renko (arrestatie); 3. Nage  (gooien); 4. Fudo (controle); 5. Aikijutsu en Go-ho (harde techniek); Daken-ho (hit en kick).

Wel heeft het een beperkt curriculum (ca. 120 technieken) waardoor het zeer geschikt is voor beoefenaren van andere vechtsystemen of vechtsporten om hun bestaande kennis op efficiënte en effectieve wijze aan te vullen met deze module zelfverdediging, ondenkbaar bij het Nakoni-ni systeem Jiu Jitsu met ruim 550 technieken, een zeer uitvoerig curriculum, dat alle (onverdeelde) aandacht opeist.

(Auteur: GS Bron: Wikipedia/budoinfo.nl)